תנאי האתר

תנאי האתר

"טמפו משקאות בע"מ" (להלן: "החברה" או "טמפו") מבקשת להבהיר את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט,www.tuned.co.il להלן "האתר" שהיא מנהלת ומפעילה. בסימון "וי" הינך מאשר את הסכמתך למדיניות האמורה ולתנאי השימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו, אשר הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.

החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואת/ה נותן/ת הסכמתך לשימוש זה.

  1. החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני , בהודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת מידע פרסומי – בין אם מידע שתפרסם היא ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
  2. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/י באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (למקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  3. מידע הנאסף על ידי החברה במסגרת הפעילות הינו רכוש החברה והיא תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש, ובלבד ששימוש במידע לצורך משלוח מידע, לרבות מידע אודות פעילויות החברה ומידע פרסומי, יהיה בכפוף לסימון "וי" בקובייה הייעודית לכך במסגרת הליך ההרשמה.
  4. שירותים הדורשים רישום באתר: באתר קיימים שירותים הדורשים רישום מוקדם ונפרד אשר לא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הרשמה. בעת ההרשמה יתכן ותידרש למסור פרטים אישיים אודותיך (לרבות שם, כתובת, טלפון, כתובות אינטרנט וכיו"ב). הנך מתחייב למסור פרטים מלאים, מדויקים ונכונים ולעדכנם מעת לעת.
  5. פרסומות של צדדים שלישיים: פרסומות מסוימות המצויות באתר החברה מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידע אותך כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookies במחשבך ומשבצות משוואות רשת (web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות בcookies­ ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
  6. החברה תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. שינויים במדיניות הפרטיות: החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתר.
נגישות
עגלת הקניות שלך
0